Keevisliide (õmbluse) mõõtmine ja vaatlus on keeviskonstruktsioonide kvaliteedi ja töökindluse kontrolli tähtis etapp. Vaatlus võimaldab tuvastada niisugused välisdefektid, nagu uured, keevitamata kraatrid, pinnale väljuvad praod, läbikeevitamatus, ummistused.

Keevisliidete mõõturid ja keevisšabloonid (welding gauges) võimaldavad määrata õmbluste mõõdud, õmbluse laiust ja kumerust, õmbluse siirdumise sujuvuse peametallile, õmbluse kaatet.

Meie tarnime keevitaja universaalsed šabloonid, keevisõmbluste spetsialiseeritud mõõturid, keeviskaliiber. Kõik skaalad on meetrilised.

Keevisliidete mõõturid on tehtud roostevabast terasest.

Tarnitakse koos passiga. Katsete ja sertifitseerimise riiklikus keskuses tehakse vajadusel šabloonide ja mõõturite kalibreerimine ja väljastatakse sertifikaad.

Kalibreerimise eest makstakse eraldi.

mudel foto detailselt
Keevisliidete universaalne mõõtur WG 01 Antud mõõturi mõõtmise valdkonda kuulub: nihutus, äärise servamisnurk, lõtku suurus, X-õmbluse avamisnurk, õmbluse kõrgus, nurgaõmbluse suurus, õmbluse laius, uure sügavus.
määramine diapasoon,
mm
ebatäpsus,
mm
Õmbluse kõrgus
- Mitmefunktsionaalne näitur
- Liugur

0-20
0-10-0

± 0,3
± 0,2
Keevisäärise paksus 0-40 ± 0,2
Lõtk 1-3 ± 0,2
Nurkkeevisõmbluse suurus 0°-90° 30’
Detailselt
Keevisliidete universaalne mõõtur WG 1 Antud mõõturi mõõtmise valdkonda kuulub: nihutus, äärise servamisnurk, lõtku suurus, X-õmbluse avamisnurk, õmbluse kõrgus, nurkkeevisõmbluse suurus, õmbluse laius, uure sügavus.
joonis funktsioon diapasoon, mm lahendus, mm ebatäpsus, mm
1
Kasutamine joonlauana 0-40 1 ±0,1
2, 11 Nihutuse mõõtmine до 20
до 30
1
0,05
±0,2
±0,1
3 Äärise nurga mõõtmine 90-150° ±1°
4 Lõtku suuruse mõõtmine 0-5 1 ±0,10
5, 6 X-õmbluse 600 avamisnurga mõõtmine
X-õmbluse 700 avamisnurga mõõtmine
60°; 70° ±30’
7, 8 Põkkeõmbluse kõrguse mõõtmine
Nurkkeevisõmbluse mõõtmine
до 20 1 ±0,20
9 Nurkkeevisõmbluse kõrguse mõõtmine (kaatet) 0-10 1 ±0,10
10 Õmbluse laiuse mõõtmine 0-40 1 ±0,10
12 Uure sügavuse mõõtmine 0-20 1 ±0,10
Detailselt
Keevisliidete universaalne mõõtur WG 2 Antud mõõturi mõõtmise valdkonda kuulub: nihutus, äärise servamisnurk, lõtku suurus, X-õmbluse avamisnurk, õmbluse kõrgus, nurkkeevisõmbluse suurus, õmbluse laius, uure sügavus.
joonis funktsioon diapasoon, mm lahendus, mm ebatäpsus, mm
1
Kasutamine joonlauana 0-50 1 ±0,1
2, 11 Nihutuse mõõtmine 0-15
0-5
1
0,05
±0,2
±0,1
3 Äärise nurga mõõtmine 80-160° ±1°
4 Lõtku suuruse mõõtmine 0-6 1 ±0,10
5, 6 X-õmbluse 600 avamisnurga mõõtmine
X-õmbluse 700 avamisnurga mõõtmine
60°; 70° ±30’
7, 8 Põkkeõmbluse kõrguse mõõtmine;
Nurkkeevisõmbluse mõõtmine
0-15 1 ±0,10
9 Nurkkeevisõmbluse kõrguse mõõtmine (kaatet) 0-10 1 ±0,10
10 Õmbluse laiuse mõõtmine 0-60 1 ±0,10
12 Uure sügavuse mõõtmine 0-25 1 ±0,10
Detailselt
Keevisliidete universaalne mõõtur WG 3 „pääsuke“
(Ušerovi-Maršaki universaalne šabloon)
Antud mõõturi mõõtmise valdkonda kuulub: keevisõmbluse kumeruse, põkk- ja nurkkeevisõmblusega ühendatavate osade ääriste servamisnurga, detailide keevisliidete ettevalmistamisel ääriste kalle, nurkkeevisõmbluse kaateti kõrguse, tugevdusvõlli kõrguse mõõtmine, detailide ettevalmistamisel keevitamiseks liides lõtku mõõtmiseks
Mõõtmise diapasoon - 0-20 mm
Jaotise väärtus - 0,01 mm
Nurkade suurus - 60 / 70 / 80 / 90 C
Detailselt
Numbermõõtur WG3 Digital
(Ušerovi-Maršaki numberšabloon)
Antud mõõturi mõõtmise valdkonda kuulub: keevisõmbluse kumeruse, põkk- ja nurkkeevisõmblusega ühendatavate osade ääriste servamisnurga, detailide keevisliidete ettevalmistamisel ääriste kalle, nurkkeevisõmbluse kaateti kõrguse, tugevdusvõlli kõrguse mõõtmine, detailide ettevalmistamisel keevitamiseks liides lõtku mõõtmiseks.
Mõõtmise diapasoon - 0-20 mm
Jaotise väärtus - 0,01 mm
Nurkade suurus - 60 / 70 / 80 / 90 C
Gabariitmõõdud – 100x64x14 mm
Toide – üks SR44(1,55 B) tüüpi patarei
Detailselt
Keevisliidete mõõtur HI-LO (WG4) Mõõtmise valdkonda kuulub:
- sisemittesamateljelisus
- lõtk monteerimisel
- ääriste servamisnurk
- krooni kõrgus
- nurkkeevisõmbluse kaatet. Mõõtmise tulemuste aruanne millimeetrites ja tollides mõõturi vastaspooltel asuvate skaalade kohaselt. Omab nurga 37½° šablooni.
Funktsioon Diapasoon/lahendus, mm Ebatäpsus, mm
Sisemittesamateljelisuse mõõtmine 0-30 / 1 ± 0,2
Lõtku mõõtmine 1,58 – 2,38
Äärise nurga mõõtmine 37½° / 5° ±30’
Krooni kõrguse, nurkkeevisõmbluse kaateti mõõtmine 0-30 / 1 ±0,2
Torude seinte ja materjali paksuse mõõtmine 0-40 / 1 ±0,2
Detailselt
Keevituse kvaliteedi kontrollseadis Hi-Lo economy(Q.C.WG) (keevitaja šabloon)
Seadis kasutatakse pinnade suhtelise asendi ning torude ja erinevate pindade vahemiku mõõtmiseks.
Seadise koosseisu kuulub: korpus, kaks siseliikuvhammast ja kaks liikuvjalga, peenikesel jalal on skaala sammuga 1 mm, stoppkruvi.
Mõõtmiste diapasoon: 0-30 mm sammuga 1 mm (märkjoon 1 vastab 0 mm, märkjoon 4 – 3mm).
Ebatäpsus +-0,15 mm.
Detailselt
Keevisliidete mõõtur WG 5 ( УШС-2 analoog ) Šabloonide komplekt on mõeldud nurkkeevisliidete kaatetite kontrollimiseks ja õmbluse kumeruse ja nõgususe mõõtmiseks.
Mõõtmiste diapasoon – 3,2 -25,4 mm.
Ebatäpsus: ± 0,1 mm / ± 0,005”
Šabloonide kogus – 7 tk.
Materjal – roostevaba teras.
Iga šabloon omab teatud kaateti täpselt tehtud treitud sooned. Kontrolli teostamise mugavuse eesmärgil on iga treitud soone kõrval sisse löödud õmluse kaateti vastava raadiuse suurus. Keevisõmbluse kaateti kontroll teostatakse keevitusega ühendatud detailidega liistakute järjestikulise puude (valiku) abil. Suurus loetakse kehtestatuks, kui liistaku pikkpool ja asuv liistaku kaatetite vahel sideserv piirnevad detailidega ilma nähtava lõtku ning lõtk, mis asub liistakute kaarete ja õmbluse vahel on minimaalne.
Keevisliidete universaalne mõõtur WG 6. Antud mõõturi mõõtmise valdkonda kuulub: nihutus, äärise servamisnurk, lõtku suurus, X-õmbluse avamisnurk, õmbluse kõrgus, nurkkeevisõmbluse suurus, õmbluse laius, uure sügavus.
funktsioon diapasoon, mm lahendus, mm ebatäpsus, mm
Lineaarskaala 20-0-15 1 ±0,2
Lõtku mõõtmine 0,5-3.5 1 ±0,1
Õmbluse laiuse mõõtmine 5-30 1 ±0,2
Renni nurk 20-80° ±2°
Renni ühepoolne nurk 117,5-122,5° ±0,5°
Nurgad 45, 55, 60, 65° ±0,5°

Keevisõmluse suuruste universaalne mõõtur WG7 Mõõtur koosneb põhiplaadist ja liikuvast osutist. Kasutatakse nurkkeevisõmbluse, põkkõmluse kõrguse mõõtmiseks, kumera ja nõgusa nurkkeevisõmbluse paksuse mõõtmiseks, omab neli skaalad:
MAX-MIN (põkkõmluse kõrgus) – 0,3 mm
MAX CONCAVITY (max. nõgusus) – 0-20 mm
MAX CONVEXITY (max. kumerus) – 0-20 mm
LEG LENGTH (nurkkeevisõmbluse kaatet) – 0-20 mm
Detailselt
Mõõtur BridgeCam („Cam Type“) Kasutatakse nurkkeevisõmluse nõgususe, kumeruse, kaateti, uure sügavuse, mittesamateljelisuse/nihutuse, täpilise korrosiooni mõõtmiseks ning kasutatakse joonlauana kuni 60mm/2’’ ja ääriste servamisnurga 0 °- 60 ° mõõtmiseks.
funktsioon diapasoon, mm lahendus, mm ebatäpsus, mm
Lineaarskaala 0-60 1 ±0,2
Pinnade mittesamateljelisuse, nihutuse,õmluse kumeruse mõõtmine 0-25 1 ±0,2
Äärise nurga mõõtmine 0-60° ±1°
Õmbluse nõgususe mõtmine 0-20 1 ±0,2
Nurkkeevisõmbluse kaateti mõõtmine 0-25 1 ±0,2
Uure sügavuse mõõtmine 0-25 1 ±0,2

Detailselt
G.A.L. Nurkkevisõmbluse parameetrite mõõtur WG8 Antud mõõtur omab kolm skaalad, kaks liikuvad ja üks statsionaarne .
Suurus 87x57 mm.
Kaal 43 gr.
funktsioon diapasoon, mm lahendus, mm ebatäpsus, mm
Nurkkeevisõmluse mõõtmine 3-25 0,8 ±0,8
Keevisõmbluse kaela paksuse mõõtmine 0-26 1,6 ±1,6

Detailselt
Lugemisaknaga keevisõmluste universaalne kaliiber WG9 Kasutatakse nurkkeevisõmbluse kõrguse ja kaateti mõõtmiseks. Mõõtur on valmistatud roostevabast terasest ja koosneb kolme mitte lineaarse skaalaga liikuvast plaadist, mõõtmiste skeemidest ja lugemisaknaga plaadist.
Kolm mitte lineaarset skaalat: A.B.C. Jaotise väärtus - 0,1 mm.
skaala diapasoon, mm lahendus, mm ebatäpsus, mm
Skaala A 0-20 0,1 ±0,1
Skaala B 0-20 0,1 ±0,1
Skaala C 0-14 0,1 ±0,1
Detailselt
Torude aukukeste mõõtešabloon WG10 Šabloon koosneb mõõteskaalaga (tollides) põhiplaadist valemitega ja tabelitega ja teraga liikuvast indikaatorist.
Sügavuse mõõtmise diapasoon – 0-12,7 mm (1/2’’).
Jaotise väärtus – 1,59 mm (1/16’’).
Gabariitmõõdud – 68,3x133,3x4,8 mm.
Kaal -227gr.
Universaalne mõõtur WG11 Universaalne mitmefunktsionaalne mõõtur WG11 on valmistatud roostevabast terasest ja on mõeldud neetude kõrguse, kõrgrõhu anumate ja torude keevisõmbluste, äärise nurga ja nihutuse, pinna nõgususe, kumeruse ja kõveruse ning aukukeste sügavuse mõõtmiseks.
- Gabariitmõõdud 320x170x15 mm.
- Kasutamise valdkond: kasutatakse pindadel, mille kõverajoonelisuse raadius on φ400- φ1800, teised parameetrid ei limiteerita.
- Põhimõte: silindri sise- ja välisläbimõõdu põhiebatäpsuse pikkus ja kõrgus on silindri läbimõõdu funktsioon. Valem: H=f(φ).
Detailselt
Keevisõmbluse ebatäpsuste mõõtur WG12 Kasutakse vertikaallõigu nurga, õmbluse terava- ja nüripoole mõõtmiseks.
Tarnitakse kalkulaatoriga – matemaatiliste valemitega kogumik, et oleks kergem arvutada välja keevisõmbluse nurga väärtusi ja ebatäpsusi.
Detailselt
Avade kontrollimiseks ettenähtud koonusšabloon WG13 Kasutakse avade kontrollimiseks, koosneb valmistatud roostevabast terasest ühest koonusdetailist.
Ühele poolele on kantud meeterskaala ja pöördel on tolliskaala.
Mõõdetavate avade diapasoon – 0-15 mm
Ebatäpsus - ± 0,1 mm
Keevitaja šabloon „V-WAC“. Kasutakse keevisõmbluste kvaliteedi visuaalkontrolliks.
Šabloon koosneb:
skaala 0-24mm, lineaarsuuruste mõõtmiseks, ebatäpsus 0,2 mm;
skaala 0+- 0,6 mm, õbluse kõrguse ja süvikute mõõtmiseks, ebatäpsus – 0,2mm.
Avad 1,5mm ja 3,0 mm, uurete mõõtmiseks, ebatäpsus – 0,3mm.
Detailselt
Šabloon „MiniSub“ Kasutakse keevisõmbluse kaela mõõtmiseks.
Taskumõõtur BridgeCam Kasutakse ettevalmistamise nurga, pealekeevitatud metalli ülejäägi, uure ja korrosiooni sügavuse, õmbluse servamissuuruse ja nekoaksiaalsuse mõõtmiseks.
funktsioon diapasoon, mm lahendus, mm ebatäpsus, mm
Lineaarskaala 0-45 1 ±0,2
Pinnade mittesamateljelisuse, nihutuse,õmluse kumeruse mõõtmine 0-20 1 ±0,2
Äärise nurga mõõtmine 0-60° ±1°
Õmbluse krooni mõtmine 0-13 1 ±0,2
Nurkkeevisõmbluse kaateti mõõtmine 0-20 1 ±0,2
Uure sügavuse mõõtmine 0-25 1 ±0,2
Detailselt
Nurkate mõõtur WG 14 Nurkade mõõtur kuni 1800, nivoo osuti.