Pakkume magnetomeetrid, gaussmeetrid, milliteslameetrid, milligaussmeetrid, jääkmagneetumuse mõõturid alalis- ja vahelduvate magnetväljade ja Maa magnetvälja mõõtmiseks, laadungi kontrollimiseks, kui seda vetakse lennukitega.

mudel foto kirjeldus
Magnetvälja indikaator 20-0-20 Gs (jääkmagneetumuse mõõtur)
(MAC, USA)
• indikaator on nähtud ette terasdetailide jääkmagneetumuse mõõtmiseks.
• lihtne, käsiseadis. Skaala omab diapasooni keskel nullpunkti.
• täishälve, Gs +/– 20
• analoogiline indikatsioon
• gabariitmõõdud, mm läbimõõt 50, kõrgus 22
• kaal, kg 0,06
Magnetvälja indikaator 20-0-20 Gs (jääkmagneetumuse mõõtur)
(Parker, USA)
• indikaator on nähtud ette terasdetailide jääkmagneetumuse mõõtmiseks.
• lihtne, käsiseadis. Skaala omab diapasooni keskel nullpunkti.
• täishälve, Gs +/– 50
• analoogiline indikatsioon
• gabariitmõõdud, mm läbimõõt 50, kõrgus 22
• kaal, kg 0,06
Jääkmagneetumuse numbermõõtur
(WALMAG,Tšehhi)
Numbermõõturi kasutatakse jääkmagneetumuse mõõtmiseks pärast detailide demagnetiseerimist.

• - mõõtede diapasoon 0-999 Gs
• magnetpolaarsuse indikatsioon
• kuvar altvalgustusega
• suurus 76x61x24mm
• patarei 9V
• kasutamise tähtaeg: 72 tundi katkematud tööd, tavalisel kasutamisel mitu kuud.
Numbermagnetomeetrid Bell 5100
(F.W.Bell, USA)
• Numbermagnetomeetrid aitavad täpselt ja kiirelt mõõta alalis- ja vahelduvad magnetväljad.
• Numbermagnetomeetrid Bell 5170 ja 5180 on varustatud aktiivsega LCD kuvariga, mis kajastab kõik vajalikud parameetrid ja väärtused isegi viletsa valgustuse tingimustes.
• Võib töötada täpsusega 1% ja kasutada funktsioonid AutoZero, Min/Max/Peak, Hold,AutoRange,TrueRMS (tõelised keskkvadraatnäitajad, TruePeak (tõelised tippväärtused) ja RelativeMode (suhtelised mõõtmised).
• Mõlemad seadised omavad sarnased baasfunktsioonid, mõõtühikud Gauss, Tesla, Ampermeeter.
• Mudel 5180 on varustatud analoogväljundiga (+-3B FS ja kommunikatsioonilise avaga USB.
• Tarnitavate seadiste hulka kuuluvad: nullimisetalon, juhend, kate, neli patarei AA, CE-sertifikaat ja baasandur.
Detailselt
Numbergaussmeeter 1-ST
(AlphaLab, USA)
Seadise abil mõõdetakse magnetide ja solenoidite alalismagnetvälja.
Numberseadis, omab kaks modifikatsiooni.
Mõõtmise diapasoon –
1-ST 0,1 kuni 19 999,9 Gs.
1-HS 0,01 kuni 799,99 Gs.
Detailselt
AC/DC numbergaussmeeter GM2
(AlphaLab, USA)
Seadise abil mõõdetakse alalis- ja vahelduvad magnetväljad.
Peamised tehnilised karakteristikud:
Mõõtmise diapasoon:
väli DC 0,01-799,99 Gs sammuga 0,01 Gs.
0,1 -19 999,9 Gs sammuga 0,1 Gs
20 000-29 999 Gs sammuga 1 Gs
Väli AC 1-10 000 Gs sammuga 1 Gs
Mõõtmise aeg – 2 msek
Ebatäpsus - +- 1% diapasoonis 19 999,9 Gs, 2% diapasoonis rohkem kui 20 000 Gs.
Detailselt
VGM vektorsuuruste gaussmeeter DC
(AlphaLab, USA)
Seadise abil saab kiiresti mõõta ja identifitseerida alalised magnetväljad.
Peamised tehnilised karakteristikud:
Omab kaabli otsal kolm mõõteandurit, mis lubab teha magnetvälja mõõtmist ilma, et oleks vaja pöörata andurit ja see selleks, et leida magnetvälja suhteline maksimum.
Gaussmeeter näitab magnetvälja tegelikud ja amplituudväärtused.
Mõõdetav diapasoon:
väli DC 0,01-799,99 Gs sammuga 0,01 Gs.
Ei nõua lisahäälestust ja kalibreerimist.
Mõõtmise aeg-2 msek.
Ebatäpsus - ± 0,02 Gs.
Detailselt
MGM milligaussmeeter DC
(AlphaLab, USA)
Seadise abil saab mõõta vähesed alalised magnetväljad, mis on olemas kitsades paikades.
Peamised tehnilised karakteristikud:
Mõõdetav diapasoon:
diapasoon 0,01 – 199,99 mGs sammuga 0,01mGs (nanotesla)
diapasoon 0,1 – 1999,9mGs sammuga 0,1 mGs
Mõõtmise aeg: kolm mõõtmist ühe sekundi jooksul
Ebatäpsus - ± 0,01 mGs.
Detailselt
Milligaussmeeter õhutranspordi jaoks.
(AlphaLab, USA)
Seadise abil kontrollitakse pakendite magnetväli ning vetakse õhutranspordiga juhendite IATA ja IACOFAA kohaselt.
Juhendite kohaselt „iga pakend, mille magnetväli moodustab rohkem kui 5,25 mGs ja magnetvälja kaugus pakendi pinnast on 450 mm ei tohi veta õhutraspordiga või selleks, et magnetväli oleks vähem kui 5,25 mGs on laadungi vaja uuesti pakkida.
Kui 450 mm juures magnetväli on vähem kui 5,25 mGs aga 210 mm juures rohkem kui 2mGs siis võib pakendi saata õhutranspordiga ning pakend peab olema markeeritud kui magnetiline.
Kui 210 мм juures magnetväli on väiksem kui 2 mGs siis võib pakendi saata õhutranspordiga ilma märgiseta ja teiste piiranguteta“.
Detailselt
Mitmefunktsionaalne mudel 100 XE
(AlphaLab, USA)
Antud analoogmudel on elektriliste AC ja radio-mikrolaineliste väljade mõõtmise lisafunktsioonidega kolmevektorine magnetomeeter AC.
• Kaks magnetdiapasooni 0,2-100 mGs
• Elektriline diapasoon 5-1000 V/m
• Radio-mikrolaineline diapasoon 0,01-1 kV/m, mis vastab 0,026-266 mV/cm2
Detailselt
AC milligaussmeeter UHS2
(AlphaLab, USA)
Seadise abil mõõdetakse suure täpsusega AC vahelduva voolu magnetväli.
Peamised tehnilised karakteristikud:
Saab mõõeta AC magnetväli sageduse laies diapasoonis 13 Hz - 75kHz ja vahelduva voolu magnetvälja tegeliku suurust kolmes või ühes suunas (vastavalt valikule).
Mõõdetavad diapasoonid — 0,01 – 19,99 mGs
0,1-199,9 mGs
1 -1999 mGs.
Andurid asuvad gaussmeetri korpusel.
Ebatäpsus - +-/-3% väärtusest sageduse diapasoonis 45Hz-5000Hz.
Detailselt
EM loomulike väljade mõõtur
(AlphaLab, USA)
Mõõtur on nähtud ette eriliste uuringute jaoks kuna on tundlik väikeste (0,5% Maa magnetväljast) muutuste suhtes, mis esinevad DC loomulikes paikades ja mõnedes elektri-magnetilistes radio-mikrolaineliste protsessides.
Detailselt
Maa magnetvälja mõõtmiseks kasutatav magnetomeeter (mudel EM2).
(AlphaLab, USA)
Milliteslameeteri EM2 abil saab mõõta Maa magnetväli lahenduvusega 1nТl (1 gamm).
See lahenduvus moodustab umbes 0,002% Maa tüüpilise magnetväljast.
Kasutakse maapealsete magnetobjektide või materjalide asukoha tuvastamiseks.
Diapasoon: 0 -199,999 µТl.
Ebatäpsus - +/-0,5% või +/-0,001 µТl väärtusest.
Detailselt
DC kolmeteljeline milligaussmeeter
(AlphaLab, USA)
Seadise abil saab mõõta nõrgad magnetväljad.
Täiustatud mudel DC milligaussmeeter MGM.
Mõõtmiste ülddiapasoon kuni +/-2000 mGs (200 µТl) lahenduvusega 0,01 mG (nТl).
Kolm magnetkindlad ja tundlikud andurid iga anduri mõõtmise tulemuste väljastamisega.
Detailselt
Nullkamber ZGS
(AlphaLab, USA)
Nullkamber on nähtud ette anduri kaitseks väliste magnetväljade mõju eest nullimisprotsessi käigus. Ava suurus: läbimõõt 9,4 mm.